Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Her er hjælp at hente

Arbejdsmiljørådgivere og BST
Arbejdsmiljørådgivere og bedriftssundhedstjenester kan rådgive virksomheder i spørgsmål om mobning og psykisk arbejdsmiljø. De kan afdække mobningens omfang på arbejdspladsen, bistå udarbejdelse og implementering af en politik mod mobning, undervise og tilbyde ledelsen sparring i relation til konflikthåndtering mv. BST, de autoriserede arbejdsmiljørådgivere og andre arbejdsmiljøkonsulenter har sluttet sig sammen i brancheforeningen; BST Foreningen.

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at private og offentlige virksomheder lever op til arbejdsmiljølovens krav. I tilfælde af mobning kan ét af arbejdstilsynets fire regionale tilsynscentre kontaktes. Arbejdstilsynet kan gå ind i sager om mobning igennem tilsyn med arbejdspladsen, medmindre virksomheden er dækket af en landsdækkende kollektiv overenskomst vedrørende mobning.

Arbejdsmiljøinstituttet
Arbejdsmiljøinstituttet er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsmiljøinstituttet forsker i fysisk og psykisk arbejdsmiljø og gennemfører løbende undersøgelser af danskernes arbejdsmiljø.

Videncenter for Arbejdsmiljø
Videncentrer for Arbejdsmiljø indsamler og formidler viden om arbejdsmiljø. Videncentret udgiver “Magasinet Arbejdsmiljø” og sælger bøger, pjecer mv. igennem ArbejdsmiljøButikken. Videncentret er placeret under Arbejdsmiljøinstituttet.

Arbejdsmedicinske klinikker
De arbejdsmedicinske klinikker har til opgave at undersøge, hvorvidt sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Klinikkerne yder endvidere rådgivning og information i arbejds- og miljømedicinske spørgsmål. Den enkelte medarbejder henvises af læge, sikkerhedsorganisation eller fagforening.

Faglige organisationer
Arbejdsmiljøkonsulenterne i de faglige organisationer kan være behjælpelige med materialer, som omhandler mobning og psykisk arbejdsmiljø. Nogle faglige organisationer stiller sagsbehandlere til rådighed som bisiddere ved tjenestelige samtaler og i forbindelse med sygemelding. Endvidere ydes nogle steder hjælp til psykologbistand, selvhjælpsgrupper og andre netværk.

BrancheArbejdsmiljøRåd
Der findes 11 BrancheArbejdsmiljøRåd. Rådene er sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Deres opgave er at kortlægge branchernes specifikke arbejdsmiljøproblemer. Gennem information, uddannelse og temmøder sættes fokus på virksomhedernes arbejdsmiljøproblemer.  

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS