Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvem mobber?

Ligesom man ikke kan sige ret meget om, hvem der bliver ofre for mobning, er der heller ikke noget klart billede af, hvem der mobber andre.

En del undersøgelser peger på, at mænd oftere mobber end kvinder. Mænd bliver tilsyneladende oftest mobbet af mænd, mens kvinder mobbes af både mænd og kvinder.

Nogle undersøgelser konstaterer, at det som regel er overordnede, som mobber, andre at det oftest er kolleger. Undersøgelserne er dog enige om, at det sjældent er underordnede, der mobber.

Mobberen har ikke nødvendigvis bevidst onde hensigter. At mobbe andre kan være en måde at markere sig eller vinde en konflikt på.

Passive medløbere
Ofte er der tilskuere til mobningen på arbejdspladsen. Og ofte forholder de sig passivt – og bliver på den måde medmobbere.

Der kan være mange grund til, at man ikke griber ind, hvis en kollega bliver mobbet. Måske bryder man sig ikke om at blande sig eller er bange for misforståelse. Måske lægger kulturen på arbejdspladsen ikke op til, at man siger tingene direkte. Måske er man også bange for, at det er en selv, det kommer til at gå ud over næste gang.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS