Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvem rammes af mobning?

Mobning finder sted på alle slags arbejdspladser og på alle niveauer. Der kan være flere medarbejdere, der mobber en kollega. Det kan være en leder, der mobber en medarbejder, eller det kan være medarbejdere, der mobber lederen.

Det mest almindelige er, at der er mere end en person om at mobbe den, det går ud over.

Hvem bliver mobbet?
Ikke kun ‘særlingen’ eller ‘den besværlige’ medarbejder bliver udsat for mobning. Mange ofre er dygtige medarbejdere, der ikke tidligere har haft problemer.

Mobberamte er som alle andre
Institut for Samfundspsykologi, Bergen Universitet, har i en undersøgelse påvist, at der ikke findes nogen egentlig profil for voksne mobbeofre. To ud af tre mobbeofre har ingen særlige karaktertræk, som skiller dem ud fra den øvrige befolkningsgruppe, mens en tredejeldel af de mobberamte i undersøgelsen havde afvigende personlighedstræk, men det stemmer meget godt overens med den øvrige norske befolkningsgruppe.

Professor Ståle Einarsen, der har stået i spidsen for undersøgelsen, siger, at mange har en væremåde, som skaber mellemmenneskelige problemer, uden at blive mobbet. Det er altså ikke personligheden, der udløser mobningen. Derimod er det meget sandsynligt, at mobningen udløser fx neuroser. Einarsen mener, at dårlig ledelse eller manglende konflikthåndtering er hovedårsagen til mobning på arbejdspladsen.

Mænd og kvinder lige udsat
Det ser ud til, at kvinder og mænd er lige udsat for mobning. Men ellers giver de undersøgelser, der findes, ikke noget klart billede af, hvem der bliver mobbet. Der er ikke tale om, at dem, det går ud over, har en særlig personlighed eller særlige karaktertræk. Der er ingen klare tegn på, om yngre eller ældre medarbejdere er mest udsatte, eller om nogle faggrupper er mere udsatte end andre.

Det er bemærkelsesværdigt, at den, der bliver udsat for mobning, ofte ikke betragtes som offer, men snarere bliver karakteriseret som “problemperson”, der fortjerner den behandling, vedkommende bliver udsat for.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS