Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvad gør du, hvis du er udsat for mobning?

At være udsat for mobning på arbejdspladsen kan medføre en række fysiske og psykiske reaktioner. Du kan blandt andet opleve søvnløshed, anspændthed og mindreværdsfølelser. Mobning kan også medføre en række længerevarende alvorlige fysiske og psykiske symptomer. Derfor gælder om at få stoppet mobningen i tide – og der er hjælp at hente.

 • Problemet skal i første omgang løses på arbejdspladsen
  Gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller sikkerhedsorganisationen og fortæl om din situation. Du kan også overveje at gå til den nærmeste leder. Spørg til, hvordan de har tænkt sig at håndtere situationen.  

 • Betro dig til en kollega
  Fortæl en kollega, som du har tillid til, om dine oplevelser på arbejdspladsen. Spørg til, om vedkommende har det samme indtryk af begivenhederne på arbejdspladsen.

 • Tag kontakt til din fagforening
  Nogle fagforeninger stiller sagsbehandlere til rådighed som bisiddere ved tjenestelige samtaler og i forbindelse med sygemelding. Endvidere yder nogle fagforeninger hjælp til psykologbistand, selvhjælpsgrupper og andre netværk. Tag kontakt til din fagforening for at høre, hvordan de kan hjælpe dig videre.

 • Brug dit sociale netværk
  Fortæl familie og venner hvordan du har det, og hvad der sker på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du bruger dit sociale netværk.

 • Skriv hændelser ned
  Skriv ned, hvad du oplever på arbejdspladsen. Vær opmærksom på at samle dokumentation for, at mobningen finder sted. Det kan være
  e-mails, små sedler, osv.

 • Gå til din læge
  Hvis du bliver syg pga. forhold på arbejdspladsen, er det vigtigt, at lægen registrerer årsagen hertil. Din læge har pligt til at indberette dit tilfælde til Arbejdstilsynet og/eller Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade. Sygesikringen yder ikke tilskud til psykologbehandling pga. mobning, men der vil være mulighed for at blive henvist til en psykiater.

 • Ny arbejdsplads?
  Hvis ledelsen eller andre ikke griber ind over for mobningen, kan det være en mulighed at søge nyt arbejde. Overvej om du vil sætte dit helbred på spil.

Mobning er arbejdspladsens problem
Alle kan blive udsat for mobning. Mobning er ikke et personligt problem, men et fælles anliggende for hele arbejdspladsen. Mobning er et symptom på et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS