Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvad gør du som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant?

Som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant har du mulighed for at gribe ind, hvis du får kendskab til mobning på arbejdspladsen. Tag altid henvendelser om mobning alvorligt.

 • Tilbyd hjælp
  Tilbyd din hjælp til den kollega, der udsættes for mobning. Sørg for, at der arrangeres et møde mellem vedkommende og den nærmeste ledelse, hvor sagen tages op. Tilbyd at deltage som bisidder ved samtalen. Hjælp også med at tage kontakt til vedkommendes fagforening.
 • Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø
  Du kan foreslå ledelsen en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. En kortlægning kan være med til at sætte fokus på mobning. APV kan være et godt redskab.
 • Retningslinier
  Du kan foreslå ledelsen, at der udarbejdes klare retningslinier for både forebyggelse og håndtering af mobning. En politik mod mobning kan være et redskab. Sammensæt en bredt repræsenteret arbejdsgruppe, som samarbejder på tværs i organisationen.
 • Viden om
  Opnå kompetencer og viden om mobning. Viden om kommunikation, konflikthåndtering, mægling mv. kan også være relevant i arbejdet med at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen.

Hvis der klages over lederen
I nogle tilfælde er det lederen, der mobber. Hvis det er den nærmeste leder, der mobber, kan det være en hjælp at henvende sig til den øverste ledelse på arbejdspladsen. Det kan også være en hjælp at tage kontakt til fagforeningen, som kan rådgive og vejlede i disse sager.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS