Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvad gør du som leder?

At forebygge mobning på arbejdspladsen kræver ledelsens aktive medvirken. Mobning er aldrig den enkelte medarbejders personlige problem – men et arbejdsmiljøproblem, som ledelse bør tage hånd om.

Mistanke om mobning

 • Tag altid henvendelser om mobning alvorligt
  Hold døren åben og skab mulighed for henvendelser.

 • Samtaler med de involverede parter
  Afhold individuelle samtaler med de involverede parter. Lyt til alle parter og alle synsvinkler. Tilbyd, at tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten eller en kollega, kan deltage som bisidder i alle samtaler. Klargør hvilken adfærd, der er acceptabel på arbejdspladsen – og dermed også hvilken adfærd, der ikke tolereres.

 • Tilbyd hjælp
  Vurder den ansattes tilstand og tilbyd herefter hjælp i form af fx sygemelding, krisehjælp og/eller forflytning til en anden afdeling på arbejdspladsen.

 • Orientering til resten af medarbejdergruppen
  Overvej om, og i givet fald hvordan, resten af medarbejdergruppen skal orienteres. Undlad at gå i personlige deltaljer, men beskriv konflikterne på et overordnet niveau. Slå fast overfor medarbejdergruppen, at mobning af kollegaer ikke er acceptabel adfærd. Understreg, at din dør altid er åben for henvendelser.

 • Forsoning
  Overvej, om det kan være frugtbart, at afholde et møde, hvor de involverede parter deltager. På et sådan møde får begge parter taletid og lederen bør være orienteret mod løsningsmodeller. Her kan parterne hver især få mulighed for at fortælle deres version. Formålet er ikke at blive enige om forløbet, men at opnå en forsoning og en løsningsmodel.

 • Opfølgningsmøder
  Afhold opfølgningsmøder med de involverede parter. Lyt til alle parter. Opfølgningsmøderne er en mulighed for at skride til handling, hvis det bliver nødvendigt.

 • Forebyg mobning
  Når konflikten er håndteret kan arbejdet med at forebygge mobning på arbejdspladsen gå i gang. Læs mere om det forebyggende arbejde.

 • Ekstern hjælp
  Det kan være nødvendigt med hjælp udefra i form af arbejdsmiljørådgivere, bedriftssundhedstjenesten, fagforeninger, mv. Her tilbydes bistand til konfliktløsning på arbejdspladsen. Nogle steder har man et tilbud om samtaler med personer, der har været udsat for mobning, samt samtaler med kollegaer, ledere og mobbere.

Bliv inspireret
Du kan hente inspiration til konkrete redskaber hos en lang række af danske arbejdspladser, som allerede er i gang med at forebygge og tackle mobning på deres arbejdsplads. Læs mere om brug af mæglingsfunktioner, nærværspolitikker, strategiseminarer mv.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS