Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Når den mobningsramte er i en akut krise

Når man er udsat for mobning, kan psykisk førstehjælp være nødvendigt. 
Kropslige, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner kan være voldsomme hos den mobningsramte – og der kan være brug for akut hjælp.

Det er vigtigt, at

 • Tage hånd om den mobningsramte
 • Lytte og rumme
 • Spørge til stuationen
 • Vise omsorg og nærvær
 • Følge den mobningsramtes behov
 • Acceptere alle følelser

Vær opmærksom på, at

 • Den mobningsramte må ikke være alene
 • Den mobningsramte er ikke i stand til at se, hvad der skal gøres
 • Den mobningsramte har ingen tidsfornemmelse
 • Den mobningsramte har mistet vurderingsevnen generelt
 • Dine egne reaktioner på episoden og hvad det betyder for samtalen

Undgå at

 • Fortælle om egne oplevelser eller styre samtalen
 • Bagatellisere
 • Analysere og forklare
 • Blive forlegen over følelser
 • Afbryde gråd og pauser
 • Bebrejde eller kritisere den mobningsramte
Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS