Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Hvad kan jeg gøre?

Hvad stiller man egentligt op, hvis man har kendskab til mobning på arbejdspladsen? Umiddelbart kan situationen virke håbløs, men der er en række handlemuligheder – og løsninger på problemerne.

Alle kan i princippet blive udsat for mobning. Mobning er udtryk for, at der er “noget”, der ikke fungerer på arbejdspladsen. Det kan være det psykiske arbejdsmiljø, der har brug for et sundhedstjek.

Mobning er et fælles problem for hele arbejdspladsen – og derfor skal det løses i fællesskab. Som kollega, leder eller tillids- eller sikkerhedsrepræsentant har du mulighed for at stoppe mobningen på arbejdspladsen. Og hvis du er udsat for mobning eller er pårørende til én, der bliver mobbet, er der også hjælp at hente.

Arbejdstilsynet foreslår, at arbejdspladsen i tilfælde af mobning:

  • Har en beredskabsplan med klare retningslinjer for, hvad der skal gøres, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.
  • Har klare retningslinjer for, hvor medarbejderne kan klage og få rådgivning i tilfælde af mobning og seksuel chikane (i første omgang gennem nærmeste overordnede, i sidste ende i form af en uafhængig klageinstans).
  • Har klare retningslinjer for, hvordan der kan mægles i konflikter (gerne uformelt, men med mulighed for at inddrage en bisidder).
  • Har klare regler for sanktioner i tilfælde af mobning eller seksuel chikane.

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS