Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Temamøder

2006

Temamøde om ‘Forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet’ den 26. september 2006 i Hillerød

For at styrke det forebyggende arbejde mod mobning afholder Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med CAF, Center for Arbejdsfastholdelse os Socialforvaltningen Frederiksborg Amt et temamøde, som særligt henvender sig til medarbejdere og ledere på arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet.

Download invitation

2005

September

Temamøde for ledere om mobning inden for social- og sundhedsområdet
Temamøde onsdag den 28. september 2005 i PH Cafeen i København

Oktober

Temamøde for ledere om mobning inden for social- og sundhedsområdet
Temamøde tirsdag den 4. oktober 2005 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Dialogmøde
Torsdag den 1. november 2005 afholdes dialogmøde for ledere, mellemledere og sikkerheds- og tillidsrepræsentanter under projekt ‘Nedsæt sygefraværet-Stop mobning’.

Netværksmøde for udviklingsprojekter
2. netværksmøde for udviklingsprojekter inden for projekt ‘Forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet’ mandag den 10. oktober 2005, kl. 10 – 16 i Socialt Udviklingscenter SUS, København. Se program under
Netværk.

November

Temamøde for ledere om mobning inden for social- og sundhedsområdet
Temamøde torsdag den 24. november 2005 i PH Cafeen i København.

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS