Projekt STOP Mobning er afsluttet!

Har du været udsat for mobning kan du henvende dig til Arbejdstilsynets Hotline på tlf 70 12 12 88. Tast 3 for hotlinen. Telefonen er åben: Mandag til fredag kl. 8-15.

Videnscenter for Arbejdsmiljø kører en kampagne om mobning. Du kan få mere viden om kampagnen og om mobning på www.forebygmobning.dk

Her på stopmobning.dk kan du finde den viden, der blev produceret og indsamlet i projektperioden 2004-2010.
stopmobning.dk opdateres ikke længere

Links

Absolut Forum – teater om voksenmobning
I samarbejde med Bispebjerg Hospital har Absolut Forum udviklet en forumteater forestilling om voksenmobning på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljøinstituttet – spørgeskema om arbejdsmiljø
På Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside kan du downloade et spørgeskema til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø.

ArbejdsmiljøPortalen – voksenmobning
Tema om voksenmobning med informationer om faresignaler, forebyggelse og forholdsregler i forbindelse med mobning på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådet – tema om mobning, seksuel chikane og vold
På hjemmesiden finder du blandt andet links til artikler og andet materiale om mobning.

Arbejdsmiljø København
Arbejdsmiljø København rådgiver inden for alle områder af arbejdsmiljø og trivsel, herunder mobning og udstødning fra arbejdsmarkedet.

BAR SOSU – styrkespil
Styrkespillet er et enkelt kortspil, der kan medvirke til at skabe en konstruktiv dialog om arbejdspladsens sociale liv på en uformel og spændende måde.

Bar-service
En pjece over mobningens mange facetter og gode råd til ledelse og medarbejdere

Barkontor – dialogskabende værktøjer
Sitet skaber debat og indeholder dialogskabende værktøjer til arbejdspladser, der ønsker at arbejde med mobning.

BEDREARBEJDE.DK 
Erfaringer fra udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. Hjemmesiden er finansieret af Arbejdstilsynet.

Bispebjerg Hospital – mobning
Læs om Hospitalets arbejde med at forebygge og håndtere mobning.

Crecea – om mobning
Om forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Dacapo Teatret – rollespil
Dacapo Teatret har udviklet et rollespil, som blandt andet belyser konsekvenser af mobning og dårligt arbejdsmiljø i hjemmeplejen.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs – faktablad om mobning
Praktiske forholdsregler mod mobning på arbejdspladsen.

Faglig Fælles Forbund – mobning
Læs tema om mobning på Faglig Fælles Forbunds hjemmeside.

Grafisk BAR – Anti-mobbehåndbog
Hjemmeside med håndbog, værktøjer og test om mobning, udformet af Grafisk BAR.

HK – gode råd til personalepolitik om mobning
Forslag til personalepolitik om mobning.

Kommunernes Landsforening – om mobning
Inspiration til at opdage, forebygge og standse mobning gennem bedre konflikthåndtering.

Lederweb.dk – om ledelse og mobning
Her kan du få gode råd, når du som leder i kommune eller amt har mistanke om mobning på arbejdspladsen.

Lederne – om sexchikane og mobning
Tema om mobning på Ledernes hjemmeside.

LO – om mobning
Informationer om mobning på arbejdspladsen.

NFA-Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Producerer løbende forskningsmateriale om psykisk arbejdsmiljø, herunder mobning,

Psykisk arbejdsmiljø på kontoret – mobning
Læs BAR FOKAs vejledning til det psykiske arbejdsmiljø, herunder om mobning, i finanssektoren og på offentlige kontorer.

Videnscenter for arbejdsmiljø – om mobning
Bliv klogere på mobning på videnscentrets hjemmeside.

Virk.dk – sådan arbejder du med sygefravær
På hjemmesiden findes informationer om redskaber og metoder til at nedbringe sygefraværet på virksomheden. Læs også hvordan andre virksomheder har reduceret sygefraværet.

Udenlandske links:

Ban Bullying at work
Et site om mobning på arbejdspladsen. Man kan søge hjælp, hvis man bliver mobbet, søge information om mobning og de står bag den årlige mobningsdag i UK.

Just Fight On!
A not-for-profit anti-bullying organisation

The Andrea Adams Trust
‘Our mission is to offer immediate support and advice both to employees who have experienced the effects of workplace bullying and to employers who wish to build a culture in which bullying will not thrive’

 

 

Projekterne udføres af Socialt Udviklingscenter SUS